Nồng độ ozone hoà tan trong nước

Nồng độ ozone hoà tan trong nước để có tính diệt khuẩn tốt nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại vi khuẩn cần tiêu diệt, thời gian tiếp xúc và điều kiện môi trường. Tuy nhiên, có một vài hướng dẫn chung về nồng độ ozone có thể được sử dụng như một khung tham khảo.

Trong các ứng dụng công nghiệp và xử lý nước, nồng độ ozone thường được tính bằng đơn vị mg/L (milligram trên một lít nước) hoặc g/L (gram trên một lít nước). Dưới đây là một số giá trị tham khảo:

  • Đối với quá trình diệt khuẩn thông thường: Nồng độ ozone từ 0,2 đến 2 mg/L có thể được sử dụng để tiêu diệt các vi khuẩn thông thường. Thời gian tiếp xúc thông thường từ vài phút đến vài giờ.

  • Đối với vi khuẩn kháng ozone: Một số loại vi khuẩn có khả năng phá hủy ozone nhanh hơn. Do đó, trong trường hợp này, nồng độ ozone cao hơn có thể được yêu cầu. Tuy nhiên, các giá trị cụ thể sẽ phụ thuộc vào vi khuẩn cụ thể và điều kiện xử lý.

  • Đối với tiệt trùng nhanh: Trong một số trường hợp, như tiệt trùng nước uống hoặc xử lý nước bể bơi, nồng độ ozone có thể cao hơn, trong khoảng 2 đến 10 mg/L. Thời gian tiếp xúc ngắn, thường chỉ trong vài giây.

Cần lưu ý rằng việc sử dụng ozone để diệt khuẩn đòi hỏi kiểm soát chính xác nồng độ và thời gian tiếp xúc để đảm bảo hiệu quả và an toàn. Quá nhiều ozone có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Do đó, việc tư vấn và tuân thủ các quy định và hướng dẫn từ các chuyên gia và cơ quan quản lý là rất quan trọng khi sử dụng ozone trong các quy trình diệt khuẩn.

Last updated